Rum nám nalej,
rum nám dej,
Baník góla, góla dej.

Rum nám nalej,
rum nám dej,
Baník góla, góla dej.